Φροντίδα για κάθε παιδί

Η φιλοσοφία και η αποστολή του Ζαννείου Ιδρύματος στηρίζεται στην πίστη και το σεβασμό της αξιοπρέπειας τον παιδιών και την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

Όλες οι δράσεις του Ιδρύματος απευθύνονται σε όλα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη με επιδίωξη να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.