Συνεργασίες

Το Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας τιμά ιδιαίτερα την προσφορά των Ευεργετών και δωρητών του από την ίδρυσή του ως σήμερα.

Πέρα από τους με κάθε τρόπο υποστηρικτές του, το Ζάννειο καλλιεργεί τη δημιουργία δικτύου συνεργατών οι οποίοι μοιράζονται τις αρχές και το όραμά του. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και υποστηρίζει δραστηριότητες που πλαισιώνουν την κοινοτική πρωτοβουλία ως μέσο ενδυνάμωσης των παιδιών και των οικογενειών τους.