Σύνδεσμος Αποφοίτων & Φίλων 
Ζαννείου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας και Αγωγής 

Ο Σύλλογος, τον Μάϊο του 2022, συμπλήρωσε 40 χρόνια παρουσίας στον Πειραιά και στεγάζεται στο επί της οδού Ευαγγελιστρίας 8 νεοκλασικό κτίριο, ιδιοκτησίας του Ζαννείου Ιδρύματος.

Ιδρύθηκε τον Μάιο του 1982 από αποφοίτους του Ζαννείου, οι οποίοι ήθελαν αφενός να δημιουργήσουν έναν τόπο συνάντησης όλων των αποφοίτων του, αφετέρου να συμβάλουν με κάθε δυνατό τρόπο στη στήριξη του Ιδρύματος και του έργου του.

Αρχικά, η κύρια δράση του συλλόγου εστιάστηκε στην αρωγή των παιδιών του Ζαννείου καθώς και στη με κάθε δυνατό τρόπο στήριξη του ιδίου του Ιδρύματος.

Σήμερα, στην κατεύθυνση αυτή συνεισφέρει ιδιαίτερα η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ζαννείου Ιδρύματος δύο εκ των μελών του ΔΣ του Συνδέσμου.

Όπως αναφέρεται και στο καταστατικό του Συλλόγου, σημαντικότατος στόχος είναι η σύσφιξη σχέσεων μεταξύ παλαιών και νεότερων αποφοίτων, έτσι ώστε να διατηρούνται οι παλιοί δεσμοί και να αναπτύσσονται νέοι, στο πνεύμα φιλίας και αλληλεγγύης που καλλιεργήθηκε κατά τα χρόνια της υποστήριξής τους από το Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προσταστίας και Αγωγής.

Ο Σύνδεσμος διοικείται από 11μελές ΔΣ, το οποίο αποτελείται από απόφοιτους του Ζαννείου Ορφανοτροφείου.

 

 Έτος ιδρύσεως  1982 Αποφ. Πρωτοδικείου Πειραιώς 507/82                                               

 

Τα έσοδα του Συνδέσμου προέρχονται από οικονομική ενίσχυση των φίλων και μελών, από συνδρομές, και κατατίθενται στο λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης GR7101107200000072064859878, ή στο γραφείο του Συνδέσμου Ευαγγελιστρίας 8 στον Πειραιά.

Πληροφορίες για εγγραφές νέων μελών στο 6992269820.