Κοντά στα παιδιά από το 1874

Το Ζάννειο Ίδρυμα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλα τα παιδιά από το 1874, προσαρμόζοντας κάθε δραστηριότητα στις ανάγκες και τις επιταγές της σύγχρονης εποχής.

Σχεδόν 150 χρόνια κοντά στις οικογένειες, υποστηρίζοντας γενιές παιδιών για να δημιουργήσουν το μέλλον τους με αξιοπρέπεια και αφοσίωση στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες