Η ομάδα μας

Η ομάδα μας στελεχώνεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς με εμπειρία σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και τις πλέον σύγχρονες μεθόδους που υποστηρίζουν την κατάκτηση της γνώσης και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων ζωής μέσα από ποικίλες θεματικές και δραστηριότητες.