«Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και Αγωγής»

Ευαγγελιστρίας 11, Πειραιάς

  

ZΑΝΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1 – ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και Αγωγής εργάζεται ακούραστα προς όφελος των παιδιών από το 1875. Τα παιδιά ήταν και παραμένουν η πρώτη προτεραιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το Ζάννειο και η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες υψηλής ποιότητας που διασφαλίζουν την υγιή τους ανάπτυξη και την ψυχική τους υγεία είναι βασικός στόχος. Η διασφάλιση μιας ασφαλούς, δημιουργικής και συμπεριληπτικής παιδικής ηλικίας είναι ουσιαστικής σημασίας για το Ζάννειο  και όλες του οι δράσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται γύρω από αυτόν τον σκοπό. Το πρόγραμμα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) αποσκοπεί:

 • Στην παραμονή των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, πέραν του σχολικού ωραρίου, σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι, την μουσική, τα θεατρικά δρώμενα, την ζωγραφική, τη συζήτηση και γενικότερα μέσα από δράσεις που συμβάλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών.
 • Να αξιοποιήσει σωστά και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού.
 • Να δώσει κίνητρα, ευκαιρίες και ερεθίσματα στο κάθε παιδί.
 • Να βοηθήσει και να υποστηρίξει την οικογένεια των παιδιών και τους εργαζόμενους γονείς.

 

Άρθρο 2 – ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι χώροι του ΚΔΑΠ»  επί της οδού Φίλωνος αριθ.1 στον Πειραιά πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ.  Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001) και την τροποποιημένη Γ.ΠΔ11οικ/31252 (ΦΕΚ 2332 02.06.2021).

Στην έδρα του Κ.Δ.Α.Π. τηρούνται όλα τα έγγραφα και τα βιβλία που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του, όπως ορίζονται από την προαναφερθείσα νομοθεσία και συγκεκριμένα:

Μητρώο επωφελούμενων παιδιών

Βιβλίο Συμβάντων

Πίνακας Προσωπικού

Ειδικό βιβλίο καταγραφής παρουσιών παιδιών

Η διοίκηση του Κ.Δ.Α.Π. ασκείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Κ.Δ.Α.Π. από τα όργανα διοίκησης του ZANNEIOY IΔΡΥΜΑΤΟΣ βάσει του ισχύοντος Καταστατικού του, και από το εντεταλμένο προς τούτο προσωπικό του ΚΔΑΠ βάσει του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

 

Άρθρο 4 – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Το παρόν Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) υπό την  επωνυμία ΖΑΝΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ είναι μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως και 12 χρόνων (δηλ. από 5-12 χρόνων). Στη μονάδα αυτή μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Υπεύθυνος φορέας για τη σύσταση και την λειτουργία του ΚΔΑΠ  είναι το νπιδ (ίδρυμα) με την επωνυμία «Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και Αγωγής Πειραιώς Εκάλης»

Σκοπός του ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η προαγωγή των δεξιοτήτων τους, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, η τέχνες και η συζήτηση, ως μέσων καθοριστικών για την πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίησή του. Επιπλέον αυτών, σκοπός του ΚΔΑΠ είναι η προώθηση δράσεων που προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης.

Το Κέντρο μπορεί να διασυνδέεται με τις εκπαιδευτικές μονάδες του Πειραιά, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και της Περιφέρειας Αττικής, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.λ.π. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

 

Άρθρο 5 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το ΚΔΑΠ για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, προβλέπεται να παρέχει  τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ασφαλή απασχόληση σε περιβάλλον που πληροί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
 • Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικών η/και ομαδικών δημιουργικών δραστηριοτήτων
 • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης
 • Παροχή υποστήριξης για τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων
 • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων σε ένα θετικό ευχάριστο και φιλικό κλίμα, όπου όλα τα μέλη της ομάδας ενθαρρύνονται να έχουν ενεργή συμμετοχή στη διδακτική – γνωστική διαδικασία που θα οδηγήσει στην αυτογνωσία, την αυτοεξέλιξη και τις υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις που αποτρέπουν την εκδήλωση επιθετικής και εκφοβιστικής συμπεριφοράς
 • Η ενημέρωση της οικογένειας θα γίνεται μέσω είτε ομαδικών ή  ατομικών συναντήσεων σε καθορισμένες ημερομηνίες που θα συμφωνούνται με τους γονείς. Σε περιπτώσεις που αυτό κριθεί αναγκαίο θα προτείνεται παραπομπή σε φορείς που παρέχουν  εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Παράλληλα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα σχεδιάσει και υλοποιήσει δραστηριότητες που θα προάγουν και θα καλλιεργούν:

 • Τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την μοναδικότητα του ατόμου
 • Την πρόληψη μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης ενάντια στις πρακτικές βίας και εκφοβισμού τόσο στο σχολικό όσο και γενικότερα στο κοινωνικό πλαίσιο των παιδιών
 • Την προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς ως μέσο που οδηγεί στην αυτονομία, την ενσυναίσθηση και την καλλιέργεια της συλλογικής και κοινωνικής συνείδησης
 • Την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και τον σεβασμό στο περιβάλλον και το οικοσύστημα γενικότερα
 • Την εμπέδωση του σεβασμού του πολιτιστικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη του σεβασμού προς αυτό καθώς και την ανάπτυξη καλλιτεχνικών ομάδων και εργαστηρίων
 • Την υγιεινή διατροφή και διαβίωση που θα εξοικειώνουν τα παιδιά σε έναν καλύτερο και πιο υγιεινό τρόπο ζωής
 • Την πρόληψη ενάντια στην σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών με έμφαση στην κακοποίηση μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

Άρθρο 6 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ –

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στο ΚΔΑΠ εγγράφονται παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως και 12 χρόνων (5-12 χρόνων). Επίσης μπορούν να εγγραφούν παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα, αντίστοιχης ηλικίας.

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή παιδιών εφόσον, και για όσο διάστημα, πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. 

Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από τον Δήμο Πειραιά, στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠ χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορο Δήμο ή περιοχή, όταν και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.    Η εγγραφή  στο ΚΔΑΠ  αφορά   παιδιά αιτούντων:

-Οι οποίοι έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» από την «ΕΕΤΑΑ» και τοποθετούνται προς ένταξη απευθείας στο ΚΔΑΠ ή έχουν λάβει σχετική μοριοδότηση στην περίπτωση κενών θέσεων (επιλαχόντες αιτούντες) στο πλαίσιο της ίδιας ως άνω Πράξης.

– Με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης εγγραφής και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εγγραφής η οποία περιέχει τα κάτωθι στοιχεία:

α. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ίδιου και του παιδιού, η ηλικία του παιδιού, ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του γονέα ή κηδεμόνα, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του παιδιού και του γονέα ή του κηδεμόνα του, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του γονέα του παιδιού ή του κηδεμόνα του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και η διεύθυνση της κατοικίας του.

Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω στοιχεία επέχει θέση εξουσιοδότησης προς το ΚΔΑΠ για τη δήλωσή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α. Γ.Π.Δ.11οικ./31252/2021 (ΦΕΚ 2332/Β’/02.06.2021).

β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού.

γ. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (A΄ 267), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8). Εφόσον σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την υποβολή του στην σχολική μονάδα που φοιτά το παιδί, είναι δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του.

– Αποδεικτικό Μοριοδότησης (αφορά  τους επιλαχόντες αιτούντες), στο πλαίσιο της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

-Έγγραφο περί ανάθεσης επιμέλειας παιδιού σε περίπτωση διάζευξης/διάστασης που δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εξαιρουμένων των επωφελούμενων ΕΕΤΑΑ και επιλαχόντων).

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται:

Α) Για μη ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.  Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Β) Για ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 

Υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής προς το ΚΔΑΠ ταυτόχρονα με τις αιτήσεις προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης.

 

Άρθρο 7 – ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Η φιλοξενία των παιδιών από το Κ.Δ.Α.Π. μπορεί να διακοπεί:

-όταν το ζητήσουν με αίτηση τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών

-όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή/και την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Κ.Δ.Α.Π. μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες.

-όταν παρά τις σχετικές ρητές και έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς ή κηδεμόνες, εκείνοι δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π.

-όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα από το ΚΔΑΠ πέραν των 30 συνεχόμενων ημερών και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο γονέας ή κηδεμόνας του, πριν την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας..

 

Άρθρο 8 – ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ΚΔΑΠ προσαρμόζει την λειτουργία του ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής.

Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του

 • κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή και τις ημέρες που έχουν καθοριστεί ως αργίες σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.
 • Από 1η Αυγούστου μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους (για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης) 

Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας για τα ωφελούμενα παιδιά είναι το παρακάτω:

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΩΡΑΡΙΟ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)

ΩΡΑΡΙΟ

(ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ/                        ΘΕΡΙΝΟ

Δευτέρα

 13:30 – 17:30

09:30 – 13:30

4

4

Τρίτη

 13:30 – 17:30

09:30 – 13:30

4

4

Τετάρτη

  13:30 – 17:30

09:30 – 13:30

4

4

Πέμπτη

13:30 – 17:30

09:30 – 13:30

4

4

Παρασκευή

13:30 – 17:30

09:30 – 13:30

4

4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

        20              20

ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ

11 μήνες

Προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες φιλοξενίας όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού παιδιών ημερησίως, αλλά και για λόγους ηλικιακής ομοιογένειας των τμημάτων και αποδοτικότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας και δημιουργικής απασχόλησης, το ΚΔΑΠ λειτουργεί σε μία (1) βάρδια ως εξής :

α) Για το χειμερινό ωράριο, δηλ. από 13.30μμ – 17.30μμ , ως εξής :

 1. Α’ βάρδια : Από 13.30μμ – 17.30μμ με φιλοξενία μέχρι 50 παιδιών

β) Για το θερινό ωράριο, δηλ. από 09.30πμ – 13.30μμ , ως εξής :

 1. Α’ βάρδια από 09.30πμ – 13.30μμ, με φιλοξενία μέχρι 50 παιδιών

 

Άρθρο 9 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι γονείς και κηδεμόνες θα έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας και ενημέρωσης με το παιδαγωγικό προσωπικό κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα το απόγευμα μεταξύ 17.00 – 19.00 ή οιαδήποτε ημέρα αποφασιστεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση των γονέων.

 

Άρθρο 10 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Κέντρο στελεχώνεται σύμφωνα με την αριθ. την Κοινή Υπουργική Απόφαση 4036/27-7-2001(ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και την Υπουργική απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Συγκεκριμένα :

α. Εξειδικευμένο προσωπικό τεσσάρων (4), κατά μέγιστον, ατόμων για την δημιουργική απασχόληση ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτύσσονται με σύμβαση έργου:

 • Ένας / Μία (1) Εκπαιδευτικός – Παιδαγωγός ΑΕΙ (με διάφορες ειδικότητες ή εξειδικεύσεις)
 • Ένας / Μία (1) Εκπαιδευτικός – Παιδαγωγός ΑΕΙ (με διάφορες ειδικότητες ή εξειδικεύσεις)
 • Ένας / Μία (1) Εκπαιδευτικός – Παιδαγωγός ΑΕΙ (με διάφορες ειδικότητες ή εξειδικεύσεις)
 • Ένας / Μία (1) Εκπαιδευτής – Παιδαγωγός εικαστικών τεχνών (ζωγραφική, κατασκευές κά) ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ

Οι ανωτέρω θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, σχετικών με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που αναπτύσσονται στο ΚΔΑΠ.  Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά.

β. Ένα διοικητικό στέλεχος, υπεύθυνο για την υποδοχή, τη συγκέντρωση των αιτήσεων, την γραμματειακή υποστήριξη και ευρύτερα την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ΚΔΑΠ.

γ. Κατά μέγιστο δύο άτομα γενικών καθηκόντων – προσωπικό καθαριότητας εξαρτημένης εργασίας.

Ανάλογα με τις κατά περίσταση δραστηριότητες και τις ανάγκες των παιδιών, στο Κέντρο θα απασχολείται με συμβάσεις έργου και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων.

Με στόχο την πρόληψη της ψυχικής ισορροπίας των παιδιών, το ΚΔΑΠ ενδέχεται να συνεργάζεται με παιδοψυχολόγο, εφόσον καταστεί αναγκαίο και δυνατό, σε όλη της διάρκεια του σχολικού έτους.

Το προσωπικό που θα ασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία καθώς επίσης και πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει η μη διάπραξη των οριζόμενων στην ΚΥΑ Γ.Π.Δ.11οικ./31252/2021 (ΦΕΚ 2332/Β’/02.06.2021) αδικημάτων. Θέματα προσωπικού που αφορούν στα τυπικά προσόντα, μισθοδοσία κ.ά.  ρυθμίζονται βάση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4036/27-7-2001(ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και βάση των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ζαννείου Ιδρύματος ορίζεται Διευθυντής/-ντρια, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, από το εξειδικευμένο παιδαγωγικό προσωπικό των παραπάνω ειδικοτήτων με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Ο Διευθυντής /-ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επί πλέον των κυρίων παιδαγωγικών καθηκόντων του. Συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν για να αναπτύξουν μέσα από την δημιουργική απασχόληση, φαντασία και έμπνευση, άμιλλα, έκφραση, θάρρος και θέληση. 

Το εξειδικευμένο προσωπικό προσπαθεί να εντοπίσει και να καλλιεργήσει τις ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού, καθώς και να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία. Το προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ανάλογες με το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου.

Το προσωπικό καθαριότητας και ένας διοικητικός υπάλληλος ενδέχεται να προσέρχονται στο Κέντρο κατά τις πρωινές ώρες καθώς η εργασία τους δεν απαιτεί απευθείας επαφή με τα παιδιά, αλλά άπτεται της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου. Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια του/της Διευθυντή/-ντριας δεν επιτρέπεται. Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν και να φροντίζει για την διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου.

 

Άρθρο 11 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το προσωπικό του ΚΔΑΠ είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην εύρυθμη λειτουργία του, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις των παιδιών παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις, και γενικά να εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν ευσυνείδητα.

 • Ο/η Διευθυντής (-ντρια) (Εκπαιδευτικός – Παιδαγωγός)
 • Μεριμνά για την υγιή κατάσταση των παιδιών, την ασφάλεια, τη διαπαιδαγώγηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων γνώσης και κοινωνικοποίησης και την καλή διατροφή τους
 • Παρίσταται σε συσκέψεις με τη Διοίκηση του Ζαννείου Ιδρύματος όταν απαιτείται και εκτελεί τις εντολές της
 • Τηρεί το αρχείο με το μητρώο των παιδιών, καθώς και τις ατομικές καρτέλες υγείας τους
 • Απασχολεί τα παιδιά κατά το παιδαγωγικό πρόγραμμα τις ώρες που δεν ασκεί διοικητικά καθήκοντα
 • Εποπτεύει, συντονίζει, αναθέτει αρμοδιότητες και αξιολογεί το υφιστάμενο παιδαγωγικό προσωπικό, συμμετέχει στην επιλογή του και έχει την ευθύνη αξιολόγησης του
 • Ο/Η Διευθυντής/ντρια της δομής ευθύνεται για την εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού, ασκεί όλα τα καθήκοντα που του/της ανατίθενται και γνωστοποιεί εγγράφως στην Διοίκηση του Ζαννείου τις παρουσιαζόμενες κάθε φορά ελλείψεις υποδεικνύοντας τη συμπλήρωσή τους
 • Καταρτίζει κατόπιν εισηγήσεων και του λοιπού παιδαγωγικού προσωπικού το πρόγραμμα του ΚΔΑΠ
 • Υποβάλλει στη Διοίκηση και τη Διεύθυνση Προγραμμάτων σε μηνιαία βάση απολογισμό έργου και δραστηριοτήτων του ΚΔΑΠ
 • Είναι υπεύθυνος/η της υποδοχής και των εγγραφών και παρέχει ενημέρωση για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ, τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση πρακτικών των ομάδων προσωπικού
 • Υποβάλλει ανά εξάμηνο στη Δ/νση ή το τμήμα Πρόνοιας της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης, πίνακα προσωπικού, που απασχολείται στο ΚΔΑΠ, καθώς και τον αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών
 • Αναλαμβάνει την διοικητική και την οικονομική υποστήριξη του ΚΔΑΠ εν γένει, με τη σύνταξη εγγράφων, τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής και της έντυπης αλληλογραφίας και τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου. Σε συνεργασία με διοικητικό/οικονομικό στέλεχος του Ζαννείου Ιδρύματος α) είναι υπεύθυνος/η για την προμήθεια και τον έγκαιρο εφοδιασμό του ΚΔΑΠ  με τις απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του προμήθειες, για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεσή τους, καθώς και για την λοιπή εν γένει περιουσία του ΚΔΑΠ, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, β) τηρεί όλα τα βιβλία διαχείρισης στα οποία καταχωρεί όλες τις από το νόμο απαιτούμενες εγγραφές, γ) διατηρεί την ταμειακή διαχείριση σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση δ) είναι υπεύθυνος για την τήρηση γενικά των λογαριασμών, τη συγκέντρωση των παραστατικών στοιχείων, όλων των δικαιολογητικών εισπράξεων και πληρωμών έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος των εσόδων και εξόδων σε οποιοδήποτε χρόνο, ε) συνεργάζεται με τον Διευθυντή Οικονομικού  για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του απολογισμού του ΚΔΑΠ, εισηγούμενος εγκαίρως τυχόν αναμόρφωσή του, στ) εκτελεί κάθε άλλη εργασία διοίκησης και διαχείρισης που του ανατίθεται.
 • Ο/H Διοικητικός Υπεύθυνος:
 • Συμπαρίσταται σε συσκέψεις με τη Διοίκηση του Ζαννείου Ιδρύματος όταν απαιτείται και εκτελεί τις εντολές της
 • Συνεπικουρεί τον/την Διευθυντή (-ντρια) για την τήρηση του αρχείου με το μητρώο των παιδιών.
 • Βοηθά τον/την Διευθυντή (-ντρια) στο να Εποπτεύει, συντονίζει, αναθέτει αρμοδιότητες και να αξιολογεί το υφιστάμενο παιδαγωγικό προσωπικό.
 • Προετοιμάζει σε μηνιαία βάση απολογισμό έργου και δραστηριοτήτων του ΚΔΑΠ που ελέγχει και υποβάλλει στην Διοίκηση και την Διεύθυνση Προγραμμάτων ο/η Διευθυντής/ντρια της δομής
 • Είναι υπεύθυνος/η της υποδοχής και των εγγραφών και παρέχει ενημέρωση για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ, τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση πρακτικών των ομάδων προσωπικού
 • Οργανώνει τις εξωτερικές δραστηριότητες
 • Αναζητά χορηγίες
 • Προωθεί την δικτύωση του Κέντρου με την τοπική κοινωνία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς κά.
 • Το Εξειδικευμένο Παιδαγωγικό Προσωπικό:
 • Απασχολεί τα παιδιά κατά το παιδαγωγικό πρόγραμμα του ΚΔΑΠ
 • Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με εξατομίκευση του ημερήσιου προγράμματος ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους. Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης
 • Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή των προγραμμάτων του ΚΔΑΠ με είδη (εκπαιδευτικό υλικό, παιχνίδια, υλικά δημιουργικής απασχόλησης κλπ)
 • Βοηθά τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους αναγκών
 • Ενημερώνει τους αρμοδίους για κάθε ύποπτο σχετικά με την υγεία τους περιστατικό
 • Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει αρμοδίως για τις καθυστερήσεις παιδιών στην προσέλευση είτε στις απουσίες τους
 • Λόγω της άμεσης επαφής του με τα παιδιά προσφέρει σε αυτά με υπομονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουργήσουν σ’ αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις προσωπικές τους δυνατότητες. Σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η κακή μεταχείριση των παιδιών (εκφοβισμός, σωματική ποινή)
 • ενημερώνει μια φορά το μήνα τους γονείς για την γενική, σφαιρική πορεία των παιδιών.

 

Ο Δ/ντης και ο Παιδαγωγός πέρα των παραπάνω παρέχουν ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς των παιδιών.

 • Ο υπάλληλος καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών:
 • Παραλαμβάνει από τον Διευθυντή (-ντρια) του ΚΔΑΠ τα είδη και υλικά για την καθαριότητα
 • Επιμελείται της καθαριότητας του ΚΔΑΠ
 • Είναι υπεύθυνος για την παροχή βοήθειας στην παραλαβή αναλωσίμων, καθαριστικών, φαρμακευτικού υλικού, και υλικών απασχόλησης
 • Είναι υπεύθυνος για την καταμέτρηση, συμπλήρωση, έλεγχος σε εβδομαδιαία βάση λίστας αποθήκης τροφίμων, αναλωσίμων καθαριστικών, γραφικής ύλης
 • Είναι υπεύθυνος/η για την καταγραφή κατεστραμμένων ειδών εξοπλισμού και ιματισμού
 • Εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία που υποδεικνύεται από τον Διευθυντή(-ντρια)

 

Στο ΚΔΑΠ δύναται να υπάρχει συνεργασία με ιατρό ο οποίος ασκεί τα κάτωθι:

 • Τηρεί τον  φάκελο των Ιατρικών Δεδομένων  του Παιδιού 
 • Καθοδηγεί το προσωπικό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων και έκτακτων ιατρικών περιστατικών των παιδιών
 • Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την υγιεινή των επωφελούμενων και για την  υγειονομική κατάσταση της δομής.
 • Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση επισκέψεων των παιδιών σε θεατρικές παραστάσεις και δρώμενα πολιτισμού, και την συνοδεία τους σ’ αυτούς
 • Δύναται βάσει αναγκών να υπάρχει παιδοψυχολόγος στο ΚΔΑΠ, ο οποίος να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων συνεργαζόμενος στενά με το εξειδικευμένο παιδαγωγικό προσωπικό. Επίσης βοηθά και συμβουλεύει το παιδαγωγικό προσωπικό για την καλύτερη απόδοση στην εργασία τους με συνεδρίες, ενημέρωση

 

Άρθρο 12 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Τον συντονισμό, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της λειτουργίας του ΚΔΑΠ  αναλαμβάνει η Επιτροπή Κοινωφελούς Έργου του Ζαννείου Ιδρύματος ενώ τα καθ’ ύλην αρμόδια στελέχη του ιδρύματος  επιλαμβάνονται των επιμέρους θεμάτων λειτουργίας του (οικονομικές υπηρεσίες, ανθρωπίνων πόρων κτλ.) πάντα σε συνεργασία με την Διεύθυνσή του.

 

Άρθρο 13 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Α) Για τα παιδιά των ωφελούμενων γυναικών της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», δεν θα καταβάλλεται καμία επιπρόσθετη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς το κόστος φιλοξενίας καλύπτεται από την αξία των εντολών τοποθέτησης 

Β) Το ΚΔΑΠ μπορεί να δέχεται δωρεές, χορηγίες και χρηματοδοτήσεις από διάφορες πηγές. Οι χορηγίες μπορούν να δίδονται και σε είδος, δηλαδή υλικά απαραίτητα για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ και των δραστηριοτήτων τουπάντα με τη σύμφωνη γνώμη /αποδοχή του ΔΣ η του διευθυντή.

 

Άρθρο 14 – ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Το ωράριο εργασίας του προσωπικού του ΚΔΑΠ καθορίζεται από την Διοίκηση του Ζαννείου Ιδρύματος, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών και σε κάθε περίπτωση να συνάδει με το κανονιστικό πλαίσιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού καθορίζονται με απόφαση της Διοίκησης του Ζαννείου και είναι ανάλογες με τις ώρες λειτουργίας του ΚΔΑΠ.
 • Απαγορεύεται η αποχώρηση του προσωπικού από το ΚΔΑΠ κατά τις εργάσιμες ώρες. Εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι, επιτρέπεται ολιγόωρη αποχώρηση του υπαλλήλου μετά από ειδική άδεια της Διεύθυνσης του.
 • Οι αποδοχές του προσωπικού του ΚΔΑΠ καθορίζονται ελεύθερα μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, δεν μπορούν όμως να είναι κατώτερες του ελάχιστου ημερομισθίου, που προβλέπεται από τις κάθε φορά Συλλογικές Συμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας. Εφόσον δεν υπάρχει Κλαδική Συλλογική Σύμβαση που να ρυθμίζει ειδικά τις αποδοχές του προσωπικού αυτού ακολουθείται η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και εν πάσει περιπτώσει ακολουθείται η σχετική ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την μισθοδοσία του προσωπικού.

 

Άρθρο 15 – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Οι γονείς είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη μεταφορά προς και από το Κ.Δ.Α.Π. των παιδιών τους.    

Άρθρο 16 – ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΚΔΑΠ

 • Στο Κ.Δ.Α.Π. δεν θα υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής πάρτι ή ιδιωτικών εορτών σε περιπτώσεις γενεθλίων η/και ονομαστικής εορτής. Με αφορμή τις συγκεκριμένες επετείους το κέρασμα είναι αποδεκτό.
 • Στα προσωπικά αντικείμενα και ρούχα των παιδιών (παλτό, μπουφάν, δοχεία και σκεύη φαγητού κά) επιβάλλεται η εμφανής ένδειξη του ονόματος τους προς αποφυγή λαθών στη χρήση τους.
 • Σε περίπτωση νοσηλείας τους, τα παιδιά μπορούν να επανέρχονται στο Κ.Δ.Α.Π. μόνο εάν και εφόσον έχει μεσολαβήσει ένα 24ωρο χωρίς πυρετό. Στο Κ.Δ.Α.Π. απαγορεύεται η προσέλευση των παιδιών με ψείρες έως ότου αυτό αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
 • Σε περίπτωση ασθένειας οι γονείς έχουν την ευθύνη αντιμετώπισης της.

 

Άρθρο 17 – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του ΚΔΑΠ που δεν συμπεριλαμβάνεται και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται με απόφαση της Διοίκησης του Ζαννείου Ιδρύματος.