Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης

ΕΣΠΑ

Όλες οι δραστηριότητες του ΚΔΑΠ παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ για τους δικαιούχους voucher ΕΣΠΑ. Αφορά σε παιδιά 5-12 ετών και επιτυγχάνεται μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΕΣΠΑ».

Οι θέσεις διατίθενται κατά προτεραιότητα και είναι περιορισμένες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας ή μέσω email για περισσότερες πληροφορίες.

Τηλ. 210 4179114, 210 4125867

Email: info@zanneio.org