Αποστολή - Δράσεις

Το Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, σεβόμενο τις καταστατικές του επιταγές και τις επιθυμίες της ιδρύτριας και των Μεγάλων Ευεργετών του για προσφορά στα παιδιά που έχουν ανάγκη, προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών και ενθαρρύνει δράσεις που στοχεύουν στον περιορισμό της περιθωριοποίησης ευάλωτων ομάδων. Με βασικούς πυλώνες των δράσεων του την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση της οικογένειας σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει προγράμματα που έχουν στόχο την υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη προσβλέποντας στην ανάπτυξη των παιδιών σε ένα υγιές περιβάλλον που ενισχύει τις δεξιότητές τους και καλλιεργεί την αυτονομία τους.